Aktualności

Prawdziwie świątecznych Świąt Bożego Narodzenia, gorących w sercu, a zimowych na zewnątrz; jaśniejących Gwiazdą Betlejemską zwiastującą Boże narodzenie - nowe życie i nadzieję na lepszą przyszłość! Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni wszelkie pragnienia!

Dyrektor, Pracownicy i Wychowankowie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

plakat informujący o konkursie

Trzynaście "Pikników Rodzinnych":

TRZYNAŚCIE "Pikników Rodzinnych"

collage zdjęć z pikniku 2007

collage zdjęć z pikniku 2008

collage zdjęć z pikniku 2009

collage zdjęć z pikniku 2010

collage zdjęć z pikniku 2011

collage zdjęć z pikniku 2012

collage zdjęć z pikniku 2017

collage zdjęć z pikniku 2018

collage zdjęć z pikniku 2019

Jak zmieniał się budynek i obejście na przestrzeni 20 lat:

 Jak zmieniał się wygląd pomieszczeń przez 20 lat:

 ŚWIETLICA (collage zdjęć)

KOMPUTEROWA (collage zdjęć)

KORYTARZ (collage zdjęć)

KUCHNIE (collage zdjęć)

POKOJE SYPIALNIANE DZIECI (collage zdjęć)

SALA TELEWIZYJNA (collage zdjęć)

HOL (collage zdjęć)

 

Za nami XIV już "Piknik Rodzinny", podczas którego świętowaliśmy również 20 lat istnienia naszego Ośrodka!

Jubileusz XX-lecia jest pretekstem do pewnych podsumowań...

W styczniu 2003r. z inicjatywy ludzi dobrej woli tj. Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Lądku ks. Dariusz Kolskiego, Pana Stefana Młodożeńca (który w 2003 roku pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Słupeckiego), Pani Renaty Nowinowskiej (ówczesnej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy) oraz ówczesnego Starosty Powiatu Słupeckiego – Pana Eugeniusza Grzeszczaka, uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 29 stycznia 2003r. w ramach struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy utworzony został Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową.

Na siedzibę placówki przekazany został w nieodpłatne użyczenie budynek parafialny mieszczący się w Lądku przy ul. Niskiej 2. Kierownictwo nad placówką objęła Pani Danuta Szpiler.

Ośrodek łączył wówczas działania:

- CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU INTERWENCYJNEGO
z przeznaczeniem dla 10 wychowanków

(głównym zadaniem placówki typu interwencyjnego realizowanym do dnia dzisiejszego jest przede wszystkim zapewnienie opieki i wsparcia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców lub opiekunów prawnych na czas trwania sytuacji kryzysowej w rodzinie)

- oraz PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO (ŚWIETLICY)

dysponując 25 miejscami dla dzieci ze społeczności lokalnej

(wspieranie rodziny m.in. poprzez pomoc dzieciom w nauce szkolnej, szeroko rozumianą organizację czasu wolnego, umożliwienie rozwoju zdolności, zainteresowań…)

Jesienią 2005r. działalność Ośrodka Wsparcia rozszerzona została o Ośrodek Interwencji Kryzysowej zwany potocznie „OIK” dysponujący 6 miejscami hotelowymi

(HOSTEL = kompleksowa pomoc osobom dorosłym i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie; poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz poprzez zapewnienie schronienia w hostelu i pomoc specjalistyczną w Ośrodku Wsparcia w Lądku)

W związku z zaistniałą potrzebą reorganizacji Ośrodka dyktowaną aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych od 1 stycznia 2010 roku Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku został  wyodrębniony ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy i przekształcony w SAMODZIELNĄ jednostkę budżetową.

Rok 2012 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne, dyktowane wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 stycznia 2012 roku do dnia dzisiejszego Ośrodek funkcjonuje jako całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego + hostel.

Przez 20 lat naszego funkcjonowania schronienie i wsparcie otrzymało:

-> 120 mieszkańców hotelu (w tym 53 osoby dorosłe i 67 dzieci)

-> 180 małoletnich dzieci w placówce typu interwencyjnego, dla których nasz Ośrodek czasowo zastąpił dom rodzinny

- 57 wychowanków powróciło do środowiska rodzinnego

- 49 małoletnich otrzymało opiekę w rodzinach adopcyjnych lub rodzinnej pieczy zastępczej

- 74 wychowanków trafiło do instytucjonalnej formy pieczy zastępczej.

Nie zmienił się tylko jeden wspólny cel, jaki przyświecał realizacji działań przez te 20lat:
DOBRO DZIECI I ICH RODZIN!

 

 

grafika przedstawia plakat promujący czternasty Piknik Rodzinny, który odbędzie się 26 maja 2023r. o godzinie 16:00 na placu przy Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku (ul. Niska 2)