Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 12 października 2020r.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oikladek.pl oraz bip.oikladek.pl zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności cyfrowej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami.

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet InclusionInitiative, (http://checkers.eiii.eu/)

Oświadczenie w sprawie dostępności strony oikladek.pl

Z przeprowadzonego testu European Internet InclusionInitiativeo wynika, że strona internetowa oikladek.pl spełnia wymagania w 80,10 %.
Status strony pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla niektórych elementów.
2. Brak zdefiniowanych niektórych tytułów, opisów nagłówków i etykiet.
3. Brak pojedynczego przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza.
4. Brak pojedynczego identyfikatora elementu.
5. Brak pojedynczej nazwy dla linku z obrazka.
6. Brak pojedynczego atrybutu do identyfikacji kontrolek
7. Brak paska pozwalającego na zmianę kontrastu i wielkości czcionki

Informacje dodatkowe
1. Publikacja strony oikladek.pl 12.01.2019 r.
2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Janicka, tel. 63 2763 948, e-mail: ośTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Strona aktualizowana na bieżąco.
4. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
5. W menu "Kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji

Oświadczenie w sprawie dostępności strony bip.oikladek.pl

Z przeprowadzonego testu European Internet InclusionInitiativeo wynika, że strona internetowa bip.oikladek.pl spełnia wymagania w 91,49 %.
Status strony pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla niektórych elementów.
2. Brak zdefiniowanych niektórych tytułów, opisów nagłówków i etykiet.
3. Brak pojedynczego przycisku, aby określić przeznaczenie kontrolki formularza.
4. Brak pojedynczego identyfikatora elementu.
5. Brak pojedynczego atrybutu do identyfikacji kontrolek

Informacje dodatkowe
1. Publikacja strony bip.oikladek.pl10.03.2020r.
2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Janicka, tel. 63 2763 948, e-mail: ośTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Strona aktualizowana na bieżąco.
4. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
5.  W menu "Kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku
Budynek, w którym mieści się Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, przy ul. Niskiej 2, posiada alternatywne wejście dla z osób z niepełnosprawnością ruchową od strony boiska, konieczne jest jednak telefoniczne przywołanie pracownika placówki.
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku dołoży wszelkich starań, aby zamontować dzwonek z przodu budynku oraz przy wejściu alternatywnym w celu przywoływania pracownika placówki.


Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
• Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
• Dołożymy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
• Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window - Eyes, JAWS czy NVDA
• Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
• Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Raport o stanie zapewnienia dostepności przez Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 29 marca 2021r.

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE WNIOSKOWANIA O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
  2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
  4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku, ul. Niska 2, 62-406 Lądek;
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062)

Formluarz Wniosku o zapewnienie dostępności