Partnerzy

NASI PRZYJACIELE kiss

- Zarząd  Autostrady Eksploatacyjnej w Poznaniu,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku,

- Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś

- Komenda PowiatowaPolicji w Słupcy

- Jerzy  Orchowski - radny powiatu

- Danuta  i Dariusz  Gołębiak – właściciele przedsiębiorstwa ”MonMar” w Strzałkowie

- Aneta  i Dariusz  Wysoccy  – właściciele firmy Anecoop Polska

- Jolanta i Zbigniew  Chojnaccy  – właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „Luka” w Kawnicach

-Irena Kubacka - właściciel firmy Maredo w Trąbczynie

 -Katarzyna Olejniczak - współwłaściciel firmy Kasol w Trąbczynie

- Drużyna Harcerzy z Wrześni

- Robert  Prus z firmy  AVENA w  Cieninie  Zabornym

- Jakub Mielcarek

- Krzysztof Wrotecki

- Tomasz  Karpiński  – Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzałkowie

- Marcin Pietrzykowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" w Słupcy

- Przemysław  Kołacki –  „Budomex” Strzałkowo

- Spółdzielnia Mleczarska  Udziałowców w Strzałkowie

- Właściciel mobilnego salonu masażu 'Harmony" 

- Justyna i Dariusz Niewiadomscy - właściciel Przedsiębiorstwa DAREX  w Lądku

- dyrektor Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kotuni :  Jolanta Kamińska oraz  p. Justyna Skąpska  i społeczność uczniowska

- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku Sebastian Woźniak 

-Wytwórnia Wód  Mineralnych „KAMENA” w  Polanowie

- Henryk Durkiewicz - właściciel Przedsiębiorstwa  „TROJAN” w  Piotrowicach 

- pracownicy firmy Ampol-Merol

- właściciele Hurtowni "Wika" w Wilcznej

- właściciele hurtowni „Maja” w Słupcy

- Marzena Nowak

- Sylwia Kubiak

                                                                              Dziękujemy, że możemy na Was liczyć :)