Martynka w "żywym obrazie"

Miejski Dom Kultury w Słupcy zorganizował konkurs, którego celem jest

"jak najbardziej wierne przedstawienie dzieła sztuki".

Bawimy się i my!

Poznajecie naszą Martynkę?

Dzięki aranżacji Pani Kamilki, zmieniła się w Czerwonego Kapturka

z obrazu Johna Everetta Millaisa.